GDPR TRÄDER I KRAFT I MAJ 2018 – hur bör församlingen hantera sin kundinformation?

Diakoni: Katrina Diakoni är ett stabilt, lättanvänt och bekymmersfritt program för församlingens alla diakoni-anställda! Diakoni är ett behändigt register för kundkontakter inom diakoniarbetet, med mångsidiga möjligheter såsom till exempel att diarieföra beslut och skapa budgetunderlag samt ekonomisk uppföljning.Dessa alldagliga funktioner inom församlingen innehåller information som bör behandlas med största sekretess för att uppfylla GDPR-förordningens krav.Inom mindre…

Lue lisää

Att statistikföra vår verksamhet genom Katrina sparar oss massor med tid!

Statistik: Katrina Statistik underlättar församlingens arbete då det gäller att statistikföra verksamheten. Då ett evenemang, ex. en gudstjänst, kyrklig handling eller ett kontakt-tillfälle förverkligats noteras detta i bokningen som automatiskt för över uppgifterna till Svenska kyrkans statistikformulär!Häng med i utvecklingen och uppdatera din församling med ett modernt webb-baserat verktyg! Med Katrina kan du tryggt sköta administrationen…

Lue lisää