Katrina

Nyheter

Veckans råd

12.4.2019
Kategori I -

Evenemangsmarknadsföring och anmälningsfunktion med nätbetalning: Med hjälp av Katrina kan du ta emot anmälningar till evenemang och läger samt  sköta faktureringen förmånligare med hjälp av nätbetalning. Via funktionen kan du även sköta marknadsföringen samt kommunikationen till dem som anmält sig och koordinera grupper enligt behov.Reklamfilm: Katrina Anmälningsfunktion med internetbetalning Inom mindre än ett år kommer…

Mer info

GDPR TRÄDER I KRAFT I MAJ 2018 – hur bör församlingen hantera sin kundinformation?

12.4.2019
Kategori I -

Diakoni: Katrina Diakoni är ett stabilt, lättanvänt och bekymmersfritt program för församlingens alla diakoni-anställda! Diakoni är ett behändigt register för kundkontakter inom diakoniarbetet, med mångsidiga möjligheter såsom till exempel att diarieföra beslut och skapa budgetunderlag samt ekonomisk uppföljning.Dessa alldagliga funktioner inom församlingen innehåller information som bör behandlas med största sekretess för att uppfylla GDPR-förordningens krav. Inom…

Mer info

Att statistikföra vår verksamhet genom Katrina sparar oss massor med tid!

12.4.2019
Kategori I -

Statistik: Katrina Statistik underlättar församlingens arbete då det gäller att statistikföra verksamheten. Då ett evenemang, ex. en gudstjänst, kyrklig handling eller ett kontakt-tillfälle förverkligats noteras detta i bokningen som automatiskt för över uppgifterna till Svenska kyrkans statistikformulär!Häng med i utvecklingen och uppdatera din församling med ett modernt webb-baserat verktyg! Med Katrina kan du tryggt sköta administrationen…

Mer info

Tidsregisterering i mobilen!

12.4.2019
Kategori I -

Katrina erbjuder din organisation ett effektivt verktyg att schemalägga och registrera arbetstider i enlighet med Svenska kyrkans Avtal 17. Tidsregistreringen sköter du enkelt på mobilen!

Mer info

Kategori I