Tammerfors pastorat

Församlingarna i Tammerfors kyrkliga samfällighet började använda verksamhetsstyrsystemet Katrina på våren år 2019. Vilken roll har Katrina spelat i digitaliseringen av församlingarna och hur fungerar systemet för en så stor organisation?

Lue lisää