Veckans råd

Evenemangsmarknadsföring och anmälningsfunktion med nätbetalning: Med hjälp av Katrina kan du ta emot anmälningar till evenemang och läger samt  sköta faktureringen förmånligare med hjälp av nätbetalning. Via funktionen kan du även sköta marknadsföringen samt kommunikationen till dem som anmält sig och koordinera grupper enligt behov.Reklamfilm: Katrina Anmälningsfunktion med internetbetalning Inom mindre än ett år kommer…

Lue lisää

GDPR TRÄDER I KRAFT I MAJ 2018 – hur bör församlingen hantera sin kundinformation?

Diakoni: Katrina Diakoni är ett stabilt, lättanvänt och bekymmersfritt program för församlingens alla diakoni-anställda! Diakoni är ett behändigt register för kundkontakter inom diakoniarbetet, med mångsidiga möjligheter såsom till exempel att diarieföra beslut och skapa budgetunderlag samt ekonomisk uppföljning.Dessa alldagliga funktioner inom församlingen innehåller information som bör behandlas med största sekretess för att uppfylla GDPR-förordningens krav.Inom mindre…

Lue lisää

Att statistikföra vår verksamhet genom Katrina sparar oss massor med tid!

Statistik: Katrina Statistik underlättar församlingens arbete då det gäller att statistikföra verksamheten. Då ett evenemang, ex. en gudstjänst, kyrklig handling eller ett kontakt-tillfälle förverkligats noteras detta i bokningen som automatiskt för över uppgifterna till Svenska kyrkans statistikformulär!Häng med i utvecklingen och uppdatera din församling med ett modernt webb-baserat verktyg! Med Katrina kan du tryggt sköta administrationen…

Lue lisää

Tidsregisterering i mobilen!

Katrina erbjuder din organisation ett effektivt verktyg att schemalägga och registrera arbetstider i enlighet med Svenska kyrkans Avtal 17. Tidsregistreringen sköter du enkelt på mobilen!

Lue lisää

Jani Konsi

Verkställande direktör E-post: jani.konsi@vitecsoftware.com Tel. +358 10 207 2112

Lue lisää