Reseräkning i mobilen – boka introduktion!

Visst är det behändigt att ha reseräkningen klar i mobilen genast vid utförd resa?! I Katrina Mobil kan du välja mellan två olika slags reseräkningar: 1. Beställa automatiskt reseräkningsunderlag till personresurser direkt från bokningen. De flesta uppgifter som behövs förs över till underlaget och underlättar arbetet med ifyllnad. Efter slutförd resa kompletterar du med förverkligade…

Lue lisää

Lyft Diakoni-verksamheten i församlingen in i en ny era!

Ge diakonerna ett administrativt program för att boka och anteckna konfidentsamtal i enlighet med rådande personuppgiftshanteringskrav. Och visst – nu går det enkelt att jobba i team! I Diakoni-programmet hanterar du både matkassar och ekonomiska stöd enkelt med färdiga blanketter och underlag. Församlingen kan lättare styra och planera verksamheten! Diakoni-programmet hjälper till med att –…

Lue lisää