Anmälan

Med anmälningsmodulen kan du skapa anmälningsformulär som passar olika sorters evenemang. Formulären kan sedan publiceras t.ex. på församlingens webbplats!

Formulärverktyget är lättanvänt och det är enkelt att anpassa formulärets utseende så det passar just din församling.

Anmälningsformulären kan användas till flera av församlingens aktiviteter: ungdomar som anmäler sig till konfirmationen eller inom diakonin för att anmäla sig till en rekreationsresa. Se vår VIDEO om anmälningar!

Anmälningstillägget har bland annat följande funktioner:

 • Skapa formulär för olika evenemang
 • Kopiera tidigare använda formulär
 • Kompiskod kan användas vid anmälningar
 • Inskickad information granskas direkt efter att formuläret skickats
 • Preliminär gruppindelning utifrån gruppönskemål, anmälningsordning, kompiskod eller kön

Björneborgs kyrkliga samfällighets specialungdomsarbetare Maija Hannonen berättar följande:

"Vi har sparat en hel del arbetstid genom att använda Katrinas anmälningsfunktion. På det här viset har vi kunnat lägga mer av vår tid på konkret ungdomsarbete."

Med hjälp av Katrina Internetbetalning kan du också ta in deltagaravgiften för ett evenemang direkt vid anmälningstillfället istället för att fakturera separat.

 

Mer information

 • När en deltagare har fyllt i och skickat formuläret hanteras och sparas uppgifterna ögonblickligen och datasäkert i Katrina.
 • Deltagarlistor genereras automatiskt. Alla uppgifter om de anmälda finns tillgängliga i Katrina för läsning och annan hantering.
 • Tidigare formulär kan enkelt kopieras och användas som mall för nya.
 • Ett automatiskt bekräftelsemeddelande skickas vid anmälan.
 • Kommunikationen kan skötas direkt via den anmäldas inskickade uppgifter.
 • Anmälningar kan också tas emot efter anmälningstidens slut.
 • Med Katrina Internetbetalning kan anmälningsavgifterna betalas via tjänsterna DIBS.

Referenser

Katrina Anmälan används av tiotals Katrinakunder. Följande församling delar på svenska gärna med sig av sina erfarenheter.

Esse församling

Kyrkoherde Kaj Granlund, +358500287679