Årskalender

Ett tillägg som gör det lättare att planera på lång sikt!

Med hjälp av årskalendern kan du planera viktiga händelser under längre tidsperioder (flera månader, år). Händelser läggs antingen till direkt i årskalendern eller hämtas automatiskt då en bokning skapas.

I årskalendern listas det valda årets månader och dagar. Helger och helgdagar går lätt att särskilja från vardagar.

Via årskalendern kan du också hantera vilka händelser som ska publiceras på nätet.

Tilläggsinformation

  • Då du skapar en bokning kan du välja om uppgifterna ska föras vidare direkt till årskalendern.
  • Markeringar i årskalendern går att granska enligt huvudgrupper.
  • Evenemang i årskalendern matas in med följande uppgifter: huvudgrupp, start- och sluttid, rubrik samt publiceringsinställningar för webben.