Katrina Diakoni

Katrina Diakoni är ett stabilt, lättanvänt och bekymmersfritt program för församlingens alla diakonianställda!

Det webbaserade programmet kräver inga separata installationer och lätt att använda. Alla som någon gång använt en dator eller internet lär sig programmet utan problem.

Programmet har utvecklats i samarbete med församlingarna. Dataskyddet är fullständigt eftersom uppgifterna är krypterade när de skickas över nätet. Endast de som har behörighet kommer åt klientuppgifterna. Katrina Diakoni möjliggör automatiserad rapportering av verksamhetsstatistik.

Formulär, statistik och antecknigar på samma plats

Diakoni-modulen ger församlingen goda möjligheter att planera och styra sin diakoni-verksamhet. Du kan du läsa ut statistik gällande konfidenter, vilken slags rådgivning och stöd som församlingen har gett. Diakoni-modulen ger också möjlighet att jobba i team och läsa konfident-anteckningar i enlighet med vilka behörigheter som utfärdas. Diakonerna kan samverka i samma kalender som övriga församlings-anställda utan att konfidenternas personuppgifter och möten avslöjas.

Övriga funktioner:

 • Möjligt att dela in konfidenterna i verksamhetsområden eller regioner.
 • Möjligt att sända SMS till konfidenter direkt ur programmet.
 • Möjligt att definiera stödbudget som minskar i realtid enligt utbetalningar eller hjälpaktioner.
 • Uppföljning av modulens interna stödbeslut.
 • Möjligt att sända anonyma bidragsunderlag till Ekonomi-avdelnigen.
 • Möjligt att lägga in registerbeskrivning.
 • Möjligt att kommunicera direkt med frivilliga och konfidenter direkt ur programmet. SMS, E-post, adress-etiketter.

Tilläggsuppgifter:

 • Fungerar tillsammans med diakonipersonalens egna Katrina-kalendrar, på så sätt att all information endast syns för den som har behörighet i enlighet med församlingens integritetspolicy.
 • Ekonomiutredningar går att fylla i och spara per klient.
 • Möjlighet att skapa en budget, som programmet räknar ut i realtid enligt stödåtgärderna.
 • Ett behändigt register för kontaktuppgifter inom diakoniarbetet med mångsidiga meddelandemöjligheter.
 • Medgivandeblankett, betalningsförbindelse och bidragsbeslut kan skrivas ut med klientens uppgifter.
 • Samtalshistorik med bidragsbeslut finns under klientens uppgifter.
 • Uppgifterna sparas centralt i systemet och finns tillgängliga också vid sjukdomsfall, vikariat och när anställda byts ut.
 • Diakoni-modulen rapporterar verksamhetsstatistiken i realtid.