Katrina Gränssnitt

Gränssnitten i Katrina förenklar överföringen av information mellan olika funktioner och program.

Katrinas gränssnitt till Svenska kyrkans Kommunikator innebär att du jobbar inne i Kyrknätet och GIP-miljön. Detta möjliggör synkronisering med Outlook-kalendern, annonsering på hemsidan, hämtning av personuppgifter till kyrkliga handlingar från KBOK samt hämtning av kyrkoårskalendern till Katrinas kalender och Gudstjänstplanering.

Via gränssnittet Sharepoint rapporterar du in verksamhetsstatistiken i realtid. Vi har även gränssnitt till leverantörer av klimatkontroll. Kom gärna in med förfrågan på övrig data-överföring som ni har behov av så hjälper vi till!

Katrina Internetbetalningar

I samband med Anmälan kan deltagaren välja att betala deltagaravgiften via Internetbetalning. Betalningen genomförs genom DIBS-nätbetalning.

KYRKNÄTET

Via Svenska kyrkans Kommunikator erbjuder Katrina följande funktioner:

KBOK - Du hämtar information om personer i kyrkliga handlingar från KBOK genom att att ange personnummer och uppmärksamgörs även gällande clearing-faktura. Dessa uppgifter överförs automatiskt i faktureringsunderlaget om så önskas.

Kyrkoårskalendern - Svenska kyrkans uppdatering gällande helgdag, tema, texter, liturgiska färger och antalet altarljus hämtas in i gudstjänsplaneringen via anslutningen till Kyrknätet.

Evenemangskalendern – Du kan automatisera hämtningen av information direkt från bokningen till församlingens hemsida genom Katrinas publiceringsverktyg.

Outlook via X-Bridge – Du kan synkronisera din Outlook-kalender hos Svenska kyrkan med Katrina
Statistik – Då pesonalen fyller i statistiken efter slutförd aktivitet sker rapporteringen av verksamhetsstatistik automatiskt via Katrina till Analysenheten i Uppsala.

ÖVRIGA GRÄNSSNITT

Klimatkontroll – JEFF OCH ROWS-klimathantering kan styras direkt via Katrinas bokningar. Du definierar om lokalen skall använda standardvärme, ingen värme eller städvärme.

Active Directory

Ger användare möjlighet att logga in i Katrina med samma användarkonto som används för den egna datorn. Detta minskar mängden lösenord och gör det dagliga arbetet lättare.

Att börja använda Katrina är enkelt och snabbt. All inloggningstrafik är krypterad.

I samband med inloggning via Katrinas AD-server uppdateras användarens kontaktuppgifter med de data som kommer från AD. Användarens namn, telefonnummer, gatuadress, postnummer och -adress samt e-post omfattas av uppdateringen. I Katrina behöver du alltså inte bekymra dig om att uppdatera och hålla dessa uppgifter á jour separat.

Gränssnittet kan aktiveras eller deaktiveras för enskilda användare.