Intranet

Intranet-tillägget sätter fart på församlingens interna informationsgång!

Intranätet är en gemensam förvaringsplats för dokument och filer. Du kan ge användarna specifika rättigheter till olika mappar och dokument.

Det är lätt att ladda upp filer till intranätet, t.ex. olika arbetsgruppers och mötens föredragningslistor och protokoll, interna instruktioner, nyheter eller varför inte fotografier från församlingens evenemang!

Intranätet kan också användas som en samlingsplats för dokument. När det är dags för personalen att lämna in en verksamhetsplan kan detta t.ex. göras elektroniskt via intranätet. På så vis är alla planer samlade på ett ställe och du behöver inte leta efter dem.

Tilläggsinformation

  • Det är lätt att ladda upp PM, föredragningslistor, protokoll och andra sorters material som ändå ska spridas bland personalen till intranätet.
  • Intranätet kan också användas för att lägga upp t.ex. blankett- och brevmallar, personalens semesterlistor och annat material som är till nytta i de anställdas arbete.