Kremeringsjournal

Den avlidnes resa till kremeringen och därifrån till minnes- eller askgravlunden kan vara lång. Överlåtelse av urna är ett verktyg för att hantera hela denna process, från att reservera kremering till överlåtelsen av urnan.

Väntetiderna kan bli långa innan urnan överlämnas vidare till de anhöriga eller begravs. Programmet hjälper till att hela tiden hålla uppgifterna om urnan aktuella.

Med hjälp av programmet är det lätt att hitta och uppdatera uppgifter om den avlidne och kremeringen. Sökfunktionen låter dig enkelt hitta information om den avlidne via t.ex. personnummer eller utifrån begravningsplats.

Via programmet får du också enkelt ut rapporter om t.ex. alla urnor som fortfarande väntar på överlåtelse, eller veckovisa rapporter om genomförda kremeringar.

Tilläggsinformation

  • Via Kremeringsjournalen får du också enkelt ut rapporter om t.ex. alla urnor som fortfarande väntar på överlåtelse, eller veckovisa rapporter om genomförda kremeringar.
  • Ur programmet får du enkelt ut rapporter om t.ex. alla urnor som fortfarande väntar på överlåtelse, eller veckovisa rapporter om genomförda kremeringar.
  • Krematorieskötaren matar in kremeringsdagar och -tider i programmet.
  • Den församlingssekreterare som ansvarar för begravningsarrangemangen ser lediga kremeringstider direkt i programmet och kan komma överens med de anhöriga om både gravsättning och kremering.
  • Till uppgifterna som matas in om den avlidne hör kremeringsdag och -tid samt uppgifter om plats och tidpunkt för överlåtelse av urnan.
  • Tack vare de mångsidiga rapporteringsmöjligheterna får du enkelt ut t.ex. en lista över kommande veckas kremeringar eller överlåtelser av urnor.