Lägergård

Att få ihop lokaler, bespisning och logi inför ett läger kan vara ett komplicerat pussel. Katrina Lägergård är verktyget som gör det hela till en barnlek!

Med lägergårdstillägget kan du göra alla nödvändiga bokningar, såväl för interna som externa kunder, samt på samma gång få alla gruppers aktiviteter att passa ihop.

Olika lokaler kan bokas under olika tidsintervall så att lokalkalendrarna endast visar de timmar då lokalerna verkligen är upptagna. Vid bokningen är det också möjligt att precisera mattider och specialkost.

För interna bokningar är det möjligt att lägga till bokningstyp, boka personal och lägga till kommentarer via lokalkalendrarna. På det här viset hålls också användningsstatistiken automatiskt i skick.

Du kan spara bokningsbekräftelsen som ett pdf-dokument så att den är lätt att skicka till klienterna, exempelvis som e-postbilaga.

Tilläggsinformation

  • Planera matserveringen separat för varje inbokad dag, från frukost till kvällsmat, vid specifika klockslag.
  • Modulen stöder verksamhetsrapporteringen genom att bokningarna statistikförs direkt i Katrina.