Nätbetalning

Erbjud församlingsmedlemmarna ett enkelt och modernt alternativ att betala förskole-, kurs-, utflykts-, läger- och klubbavgifterna. Samtidigt sänker du församlingens faktureringskostnader.

Katrina internetbetalning är en trygg och lättanvänd funktion som inkluderar betalningsuppföljning i realtid. När klienten betalt listar Katrina inkomna betalningar i en form som är enkel att följa upp eller ta fram för utskrift av verifikat till bokföringen.

Katrina internetbetalning för med sig märkbara besparingar i församlingens faktureringsutgifter. Tack vare internetbetalningsfunktionen sparas upp till 60 % i faktureringsavgifter jämfört med traditionell fakturering. Internetbetalningen minskar församlingens behov av indrivningstjänster och förkortar de långa betalningstiderna genom att pengarna kommer in på församlingens konto i samband med anmälan. I takt med den ökade mängden internetbetalningar minskar antalet pappersfakturor, eftersom programmet automatiskt skapar en betalningslänk åt klienten.

Kostnadsbesparingar uppnås också med hjälp av rapporterna: det behövs bara en överföring till bokföringen, till skillnad från flera överföringar som uppstår då enskilda fakturor ska hanteras.

Titta på VIDEON om Internetbetalningar och anmälningar

Användningssätt

 • Direktdebitering: klienten betalar avgiften genast via sin internetbank i samband med anmälan.
 • En betalningslänk i efterskott; om man inte vill ta in betalningen genast kan man senare skicka en betalningslänk per e-post.

Användningsområden bl.a.:

 • Förskole-, Klubb-, läger-, kurs-, evenemangs- och utflyktsavgifter
 • Deltagaravgifter för konfirmation
 • Avgifter för produktförsäljning och försäljningsställen
 • Avgifter för lokalbokningar

Hur fungerar internetbetalningen?

 

 • För klienterna är internetbetalning ett välbekant och snabbt sätt att fullfölja sin anmälan.
 • Sparar reda pengar.
 • Deltagaravgifterna finns på kontot redan innan evenemanget startar.
 • Uppföljning av betalningstrafiken via internetbetalningsloggen i realtid.

Vem vinner på Katrina Internetbetalning?

Den som anmäler sig:

 • Ett snabbt och enkelt sätt att betala – det går också jättebehändigt att betala mobilt var och när som helst
 • Det går att anmäla sig och betala på en och samma gång

Ekonomiavdelningen:

 • Mångsidiga val av faktureringssätt:
  • möjlighet att betala i förväg, i samband med anmälan
  • internetbetalning via en särskild e-postlänk (t.ex. då priset inte är känt i bokningsögonblicket eller anmälan är en intresseanmälan)
 • Enkelt att programmera in internetbetalningen för ett evenemang
 • Enkelt att skicka faktura:
  • Du behöver inte längre skapa och posta en faktura
  • Fakturor till hela gruppen med en enda knapptryckning
 • Snabbt kassaflöde
 • Uppföljning av betalningarna i realtid:
  • Betalningsrapporter från Katrina
 • Skicka ut påminnelser eller länken på nytt, ifall klienten tappat bort den
 • Möjlighet till prisändringar eller befriande från betalningsskyldighet – vid behov kan betalningen returneras till betalaren.

Användarna inom olika verksamhetsområden:

 • Enkelt att skicka faktura från ett verksamhetsområde
 • Inga kontanter eller kontogireringar behövs
 • Uppföljning av betalningarna i realtid – du behöver inte be ekonomikontoret kolla om gruppens deltagare redan betalat
 • Möjlighet att justera slutsumman eller befria någon från betalningsskyldighet
 • Klienterna är nöjda då det går så lätt att betala!

Församlingen allmänt taget

 • Enkelt och förmånligt att skicka faktura
 • Du slipper skapa och posta fakturor
 • Datasäkerhet
 • Minskade portoutgifter
 • Enkel drifttagning
 • Snabbt kassaflöde
 • I Katrina finns hela lägeranmälningsprocessen samlad på ett och samma ställe:
  • Anmälan – hantering av de anmäldas uppgifter (e-post, sms, adresslappar) – betalningsrapporter
 • Utveckling av församlingens image
 • Katrinas support hjälper!