Reseräkning

Sköt om reseräkningarna snabbt och enkelt! Programmet underlättar uträkningen av resekostnader och traktamenten. Mobilen möjliggör en smidig rapportering av dina reserutter.

Reseräkningsfunktionen möjliggör även reseorder och möjligheten att ange en arbetsledare för varje enskild anställd. För varje användare kan en arbetsledare anges som ska godkänna både reseorder och reseräkningar. Via inställningarna kan du också ange högsta reseersättning samt dagtraktamentens storlek.

Inför en tjänsteresa kan du skapa en reseorder i programmet. Denna är lätt att fortsätta fylla i som reseräkning efter att den godkänts av en arbetsledare. När en arbetsledare har godkänt reseräkningen går den till betalning. Programmet skickar alltid ett meddelande då en reseorder eller reseräkning är färdig för vidare behandling. Du kan ange konteringar direkt på räkningen samt bifoga alla bilagor som behövs, t.ex. skannade biljetter.

Du kan också följa upp statusen för dina egna reseräkningar i programmet, t.ex. när en tjänstereseanmodan godkänts eller när en reseräkning godkänts för betalning.

Tilläggsinformation

  • Ett meddelande skickas till arbetsledaren då du fyllt i en reseorder och han eller hon kan godkänna reseordern.
  • Programmet skickar ett meddelande då reseordern har godkänts. Efter resan kan du fortsätta fylla i blanketten som en reseräkning. Du kan ändra och mellanspara reseräkningen samt återvända senare för att fortsätta, även i mobilen.
  • Då du sparar en reseräkning får arbetsledaren ett meddelande om detta och kan gå in och godkänna reseräkningen.
  • Reseräkningen kan hanteras elektroniskt eller skrivas ut på papper.