Schemaläggning och Arbetstidsrapportering

Underlättar vid planering och registrering av arbetstider. Programmet räknar automatiskt ut arbetstimmar och ersättningar enligt Svenska kyrkans Avtal 17.

Tidsplaneringen visar de anställdas inplanerade arbete, lediga dagar och semestrar. Det är lätt att planera flera arbetstagares tider parallellt i samma vy. I planeringen kan du också granska de anställda antingen en och en eller flera tillsammans inom samma arbertsfält. Tidsplaneringen syns i de anställdas kalendrar.

Om en uppgjord tidsplan genomförs helt som planerat, kan arbetstagaren flytta planen i sin helhet och markera den som genomförd med ett enda klick.

Programmet räknar ut arbetstid och ersättningar utifrån utförda arbetstimmar. För varje anställd kan du välja hur ersättningen ska betalas.

De anställda kan registrera sin arbetstid i realtid via mobilappen. Den kan också läsa av var den anställda befinner sig och skriva in det i Katrina. Arbetstagaren loggar in när arbetsdagen börjar, antecknar lunchpausens längd och loggar ut vid arbetsdagens slut. Informationen överförs till Katrinas tidsregistrering som räknar ut längden på arbetsdagen.

Tilläggsinformation

  • Arbetsledaren planerar arbetstiderna för sin egen personal. Det är möjligt att begränsa vems timmar arbetsledaren får planera. De inplanerade arbetstimmarna syns i de anställdas personliga kalendrar.
  • Du kan bestämma när arbetsledarens tidsplanering ska publiceras i de anställdas kalendrar.
  • Arbetstagaren skriver in sina utförda timmar antingen direkt i Katrina eller via mobilapplikationen.
  • Du kan också välja att låta de anställda låsa sina utförda timmar och skicka ett meddelande till arbetsledaren om detta.
  • Du slipper sköta tidskalkyleringen - programmet sköter den åt dig!
  • Löneassistenten får rapporten över arbetstimmarna.
  • Katrina håller koll på din timbank, komptid, lägerarbete, obekväm arbetstid, kvalificerad övertid och sjukfrånvaro.