Servicebegäran

Samla all hantering av serviceönskemål och reparationsförslag på församlingens byggnader på ett och samma ställe.

Tack vare informationen som lagras i programmet kan du följa upp i vilket skede olika serviceförfrågningar befinner sig. Historiken visar vilka reparationer som gjorts i olika lokaler över åren.

Du kan ställa in ifall användaren själv kan rikta sin förfrågan direkt till servicepersonalen eller om t.ex. arbetsledaren fördelar de olika uppdragen.

Förfrågningarna är endast synliga för de användare som i inställningarna angivits som servicepersonal.

Tilläggsinformation

  • Användare som har rätt att skicka servicebegäran kan skicka en begäran avseende antingen en hel byggnad eller en särskild lokal.
  • En begäran kan markeras som brådskande, icke-brådskande, som önskemål osv.
  • Skicka textmeddelande med servicebegäran till den serviceansvarige.
  • Inkommande serviceärenden kan ges olika status: under arbete, reparerat, testas.
  • För varje serviceärende sparas information om när ärendet lämnades in och när uppdraget slutfördes. Programmet räknar ut tiden mellan inlämnandet och utförandet. Du behöver inte skapa någon separat servicehistorik för enskilda byggnader, Katrina Servicebegäran gör det åt dig.