Textmeddelande

Via mobilen når du snabbt önskade personer: kantorn kan meddela körmedlemmarna att repetitionstiden ändrats eller ungdomsledaren kan skicka meddelande om ändrad utflyktstid.

 

I det dagliga arbetet återfinner man sig själv i situationer när man behöver få tag i en anställd, eller en grupp frivilliga, med kort varsel. Då går det snabbt och enkelt att skicka sms.

Via programmet kan du skicka grupptextmeddelanden antingen till personer/grupper som finns inlagda i CRM-registret eller direkt via textmeddelanden. Också info om bokningar går att skicka per sms till utvalda personer.

Du kan också tidsinställa ett textmeddelande. Skapa meddelandet i Katrina och ställ in tiden när det ska skickas till mottagarna.

Också via Katrina Diakoni-programmet kan du skicka textmeddelanden. Det går att skicka textmeddelanden antingen till personer som registrerats som klienter eller via Diakoniarbetets frivilligsida.

 

Tilläggsinformation

  • Bokningsinfo kan vid behov skickas antingen till en eller flera personer.
  • När du vill försäkra dig om att en anställd får info om förändringar är det smidigt att skicka ett sms, som når fram oberoende av var personen befinner sig.
  • Textmeddelande-funktionen kan även användas inom Diakoni-, Anmälningar- samt Servicebegäran-modulerna.