Tjänstemannabeslut

Alla tjänstemannabeslut kan hantereras med samma verktyg, från början till slut.

Alla användare i programmet kan göra framställningar. På så vis kan t.ex. en anställd begära tjänstledigt eller sjukledigt via programmet. När den anställda väljer en person som ska ge ett utlåtande skickas ett automatiskt meddelande till den som ska ge utlåtandet med information om att ett ärende väntar på utlåtande. När ett utlåtande har getts, skickas ett automatiskt meddelande om att ärendet väntar på beslut till den som ska fatta beslutet.

Redan när det gäller bokningar kan det behövas ett tjänstemannabeslut om t.ex. rabatterad lokalhyra. I sådant fall kan framställan göras direkt från bokningen och bokningens alla grunduppgifter skickas automatiskt med framställan. Det går också att bifoga filer till framställan.

Programmet omfattar hela kedjan i ett tjänstemannabeslut; förslag – utlåtande – beslut – kommunikation.

Stöd för överklagan

I programmets inställningar finns färdiga texter för besvärsförbud samt rättelseyrkan och besvärsanvisning. När ett beslut fattats kan du sedan enkelt bifoga rättelseyrkan till beslutet. Samtliga Katrina-användare eller alla i gruppregistret kan delges beslutet.

Pälkäne församlings ekonomichef Kristel Muru-Tanila berättar om församlingens erfarenheter av tillägget Tjänstemannabeslut:

”Tack vare tillägget Tjänstemannabeslut har vi nu alla handlingar som hör till ett beslut på ett och samma ställe. Det gick smidigt att börja använda programmet och det utvecklas hela tiden. Det har gått snabbare att göra både framställan och beslut eftersom själva framställan kan göras var och när som helst.

Informationen från personalen om t.ex. en ledig dag som flyttas eller om semesterdagar når nu snabbare fram till arbetsledaren, och vidare därifrån till lönekontoret.”

Tilläggsinformation

  • Besluten kan numreras i enlighet med arkiveringsplanens ämnesområden.
  • Varje del av ett beslut som redigerats får en markering.
  • På rapportsidan är det möjligt att skapa en lista över tagna beslut, men olika sökkriterier.
  • I rapporteringen är det möjligt att t.ex. skriva ut ekonomichefens alla beslut på en lista, som kan granskas av församlingsrådet.