Volontärpoolen

Katrina Volontärpoolen är ett verktyg för att organisera frivilligarbetet!

Volontärpoolen är ett lättanvänt och mångsidigt verktyg för koordinering av frivilliguppgifter och frivilliga. Med hjälp av programmet kan de som sköter frivilligverksamheten sprida information och delegera ansvarsområden samt på ett behändigt sätt styra verksamheten via ett enda system. I programmet ingår också effektiva kommunikationsverktyg.

Volontärpoolen består både av ett frivilligregister och av publika webbsidor där olika frivilliguppdrag läggs ut. Bägge verktygen har långtgående system för hantering av rättigheter så att registrets och webbsidornas underhåll kan skötas med frivilligkrafter.

Frivilligregistret

Registret hålls alltid á jour. För att logga in behövs endast en internetanslutning. I frivilligregistret kan du skapa nya frivilliguppdrag eller redigera uppgifterna om de frivilliga. Riktade meddelanden kan sändas till de frivilliga i en handvändning både via e-post och som textmeddelande.

Webbsidor

Webbsidorna visar automatiskt information om lediga frivilliguppdrag tillsammans med tillhörande anmälningsblanketter. Utöver aktuella nyheter och information kan du visa t.ex. uppdateringar från frivilligverksamhetens Facebooksida. Artiklar som skrivs för webbsidorna kan också automatiskt publiceras på Facebook.