WWW-modulen och Kyrkans Evenemangskalender

Ett mångsidigt kommunikationsverktyg som sparar mycket arbetstid genom att minimera mängden dubbelarbete!

Då du skapar en ny bokning kan du spara alla nödvändiga uppgifter i systemet. Då behöver informatören endast godkänna informationsutskicket för att informationen ska publiceras på församlingens webbplats.

Katrinas WWW-modul ger dig möjlighet att direkt från bokningen spara alla de uppgifter som bör kommuniceras ut till församlingsmedlemmarna. Den kommunikationsansvariga behöver inte skriva dessa uppgifter på nytt utan godkänner informationen som skall publiceras på församlingens hemsidor.

 

Gränssnitt till Svenska kyrkans Kalender

Katrina ger din församling tillgång till Svenska kyrkans Kommunikator via gränssnitt. Detta sparar tid genom att information förs över direkt från Katrina till hemsidan och till Svenska kyrkans Kalender istället för att uppdatera samma information på flera ställen.

I Katrinas www-modul styr du vilka evenemang som skall synas eller avpubliceras på församlingens hemsida.

Ifall din församling inte använder Svenska kyrkans portal erbjuder Katrina en händelsekalender via Iframe.

 

Tilläggsinformation

  • Www-modulen kan också användas för att publicera en färdig evenemangskalender i en iframe. Kalendern, som inkluderar färdiga sökfält, kan läggas till på valfri plats på webbsidan och är genast färdig att användas.
  • Via händelsekalendern går det att anmäla sig direkt till ett evenemang via en ”Anmäl dig”-länk.
  • I händelsekalendern finns färdiga sökalternativ av olika slag.
  • Gränssnittet till Svenska kyrkans Kommunikator publicerar informationen direkt på församlingens hemsida.

Referenser

Katrinas www-modul används av över sextio Katrina-kunder, varav några listas nedan.

  • Karleby kyrkliga samfällighet
  • Lovisanejdens kyrkliga samfällighet
  • Pedersorenejdens kyrkliga samfällighet
  • Vasa kyrkliga samfällighet