Lyft Diakoni-verksamheten i församlingen in i en ny era!

Ge diakonerna ett administrativt program för att boka och anteckna konfidentsamtal i enlighet med rådande personuppgiftshanteringskrav. Och visst – nu går det enkelt att jobba i team!

I Diakoni-programmet hanterar du både matkassar och ekonomiska stöd enkelt med färdiga blanketter och underlag. Församlingen kan lättare styra och planera verksamheten!

Diakoni-programmet hjälper till med att

– Upprätthålla ett konfidentregister med personuppgifter som uppfyller alla de krav som ställs i GDPR förordningen.
– att skriva ut den blankett för samtycke till insamling av data som konfidenten bör underteckna.
– diarieföra diskussioner och beslut gällande konfidenter – samtidigt skapas automatiskt verksamhetsrapporteringen till nationella Analysenheten
– göra beslut om betalningsbidrag – hjälppaket, betalningsförbindelse eller betalning av fakturor
– i fråga om matkasse-bidrag samlar programmet statistik för utdelning av matkassar
– följa upp budgetmedel-situationen i realtid
– utreda konfidenternas ekonomiska situation på en blankett som sparas och kan jämföras med tidigare versioner vid behov
– fylla i bidragsansökansunderlag i etapper och spara då du vill
– möten med konfidenter syns hos kollegor som anonyma bokningar i kalendern
– få rapporter som styr verksamhetsplaneringen tex. ekonomiska bidrag som beviljats under året
– skräddarsy de blanketter som används i programmet tillsammans med Katrinas kundsupport för att motsvara dina egna behov
– upprätta gränssnitt till ekonomi-system som möjliggör att konfidenters fakturabetalnigar kan överföras anonymt för utbetalning.

Kategori I