Reseräkning i mobilen – boka introduktion!

Visst är det behändigt att ha reseräkningen klar i mobilen genast vid utförd resa?!

I Katrina Mobil kan du välja mellan två olika slags reseräkningar:

1. Beställa automatiskt reseräkningsunderlag till personresurser direkt från bokningen. De flesta uppgifter som behövs förs över till underlaget och underlättar arbetet med ifyllnad. Efter slutförd resa kompletterar du med förverkligade kilometer eller kostnader.

2. Starta en reseräkning i mobilen där du kan lägga till ytterligare resor i samma räkning och mellanspara. Du avgör själv när reseräkningen skall avslutas.

Reseräkningarna ligger kvar i mobilen och kan justeras, tills du bestämmer att den är klar för granskning och godkännande av din förman. Godkännande kan ske i två nivåer innan reseräkningen går till utbetalning. Hela processen sker digitalt och minskar således på miljöbelastningen och snabbar på rutinerna.

Vid behov kan reseräkningarna givetvis skrivas ut även på papper. I Katrina kan du välja att granska Alla/Nya/Obetalda/Betalda reseräkningar även per tidsperioder – det vill säga du har kvar ditt kompletta arkiv.

Kategori I