Katrina-utbildningar

På en Katrina-utbildning erhåller du senaste informationen och tips om funktioner och program-nyheter av våra duktiga utbildare.

Utbildningarna skräddarsys för att motsvara församlingens behov. Utbildningen sker hemma hos församlingen eller på distans vilket möjliggör att alla i personalen kan delta till en resonabel kostnad. Du kan beställa en användar-utbildning vid uppstart, en repetitionsutbildning gällande bokningar eller en administratörsutbildning med fokus på inställningar och behörigheter.

Utbildningar gällande tilläggsfunktioner fokuserar på funktionen och egenskaperna ss. Schemaläggning och Arbetstidsregistrering, Statistik, Diakoni eller Anmälan.

Syftet med utbildningarna i Katrina är att öka kunskapen om Katrinas alla användningsområden och ge nya idéer till arbetet. Utbildningarna planeras alltid utifrån församlingarnas behov.

katrina_mobiili_ja_desktop

Repetitionsutbildning

Under repetitionsutbildningen går vi igenom sådant som har med bokningar att göra.

 • Hur du använder kalendern

 • Bokningar och bokningslistor

 • Semesterlistor och arbetsturer

 • Statistik

Utbildning i specifika funktioner

Vi koncentrerar oss på en specifik del av ett program och dess egenskaper, t.ex. anmälningar, arbetstidsregistrering eller diakoni.

Utbildning för administratörer

Vi koncentrerar oss på programmets inställningar och hur man ändrar dem.

 • Allmänna inställningar

 • Inställningar för gudstjänster

 • Använderhantering

 • Hantering av lokaler

 • Hantering av serveringsbokningar, reseräkningar, informationsblad/www-inställningar

 • Inställningar för semestrar och arbetsturlistor

Tilläggsinformation

 • Utbildningarna kan skräddarsys enligt församlingens egna behov.

 • Du får förstahandsinformation om programmets senaste funktioner.

 • Våra professionella utbildare ger användbara tips.